Medewerkers

 

Frontfoto

Thera van Velzen

thera

Mijn naam is Thera van Velzen, 36 jaar, getrouwd met Ernst en mama van Aron, Lieke en Kars en Sem.
Sinds januari 2010 werken Ernst en ik samen met veel plezier in het Bijbelhuis.
Ik geniet ervan om op donderdag de vrouwenclub te organiseren. Het is prachtig om zoveel verschillende vrouwen te leren kennen, om met hen het leven te delen en het christelijk geloof handen en voeten te geven.
U bent van harte welkom om een keer een clubdag mee te maken!
Tot ziens in het Bijbelhuis!

 

Ernst van Velzen

ernst

Samen met onze kinderen Aron, Lieke, Kars en Sem zijn we begin februari 2010 de grens over gegaan naar het Vlaamse België.
Met het team, vrijwilligers en deelnemers zetten we ons graag in voor het Bijbelhuis.
Uit liefde tot God en met liefde voor mensen. Dat is heel konkreet; onderwijs geven aan jongeren, pastoraat verlenen, delen in vreugde, delen in verdriet, bidden, toerusten, enz.
Laatst zei iemand het volgende; “Je hart geven aan Jezus is gemakkelijk(?), maar je leven geven daar gaat het om.” Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, hebben wij lief.

De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat de Arabische christenen worden gezegend in geloof en groei. Ook zoeken zij naar wegen om het evangelie te verspreiden in Antwerpen.
Voor de Assyrische gemeenschap hopen we een weg te vinden die eveneens geloofsverdiepend zal werken. Zoals de opzet van een studiekring voor ouderen.
Wekelijks vindt er nu een viering in het Arabisch plaats in het Bijbelhuis. Elke laatste zondag van de maandag organiseren we een samenkomst voor iedereen, die het Bijbelhuis kent.

Het blijft bijzonder dat zoveel verschillende nationaliteiten elkaar in het bijbelhuis kunnen ontmoeten.
Gedragen door God, gebed en verbondenheid kunnen we bijdragen aan het werk vanuit het Bijbelhuis. Wij bidden om een hart, om verstand, om handen, om voeten, die door de liefde van Christus geïnspireerd zullen blijven.